Opowiadamy

O festiwalu

Najciekawsze przedstawienia i wybitni twórcy

Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej organizowany jest co dwa lata przez Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana od przeszło 50. lat. Od początku, w trudnych politycznie czasach, umożliwia przepływ artystycznych idei i wymianę doświadczeń i stanowi przestrzeń lalkarskich spotkań Wschodu z Zachodem w niepowtarzalnej atmosferze.Festiwal jest przeglądem najciekawszych, wartościowych przedstawień wybitnych twórców i renomowanych teatrów z całego świata, także z Polski. Program festiwalu jest za każdym razem wynikiem starannej weryfikacji oraz wyboru i ma charakter konkursu. Międzynarodowe jury przyznaje Grand Prix, nagrodę za najlepszy spektakl dla dzieci oraz nagrody specjalne dla odznaczających się wysokimi walorami przedstawień. Z otwartej formuły festiwalu wynika bogactwo form, zjawisk i wydarzeń teatralnych oraz imprez towarzyszących: wystaw, seminariów, warsztatów, koncertów. Widowiska plenerowe dostępne dla wszystkich chętnych sprawiają, że festiwal jest nie tylko świętem lalkarzy, ale także mieszkańców miasta. W inaugurujących kolejne edycje barwnych paradach lalek przez miasto festiwalowym gościom ze wszystkich krajów Europy i wielu odległych zakątków świata, towarzyszyły lokalne, dziecięce, młodzieżowe i dorosłe amatorskie grupy teatralne. Kolejne edycje festiwalu zyskują wysokie oceny krytyki i liczną publiczność, mają spore grono obserwatorów z kraju i zagranicy, a sam festiwal w środowisku teatralnym ma niekwestionowany prestiż.

Idea festiwalu

Bielski festiwal prezentuje widowiska, w których szeroko rozumiana lalka jest podmiotem, a nie przedmiotem scenicznych działań. Wbrew niepokojom o kondycję lalki, o definicję ożywiania materii, czy o granice tego, co nazwiemy formą, pokazuje, że lalki czy animanty poddają się różnym eksperymentom, ale wciąż wymagają mistrzowskiej ręki animatora. Poruszając się w przestrzeni festiwalu, niezmiennie jesteśmy w przestrzeni teatru lalek, sposobem gry, traktowaniem materii i środków scenicznych różniącej się zasadniczo od teatru dramatycznego. Z jednej strony to badanie ciała, jego możliwości i ograniczeń, z drugiej odwołanie do zbiorowej podświadomości sprawiają, że magia teatru staje się pełnoprawnym elementem przedstawionego świata. Festiwalowe widowiska poszukują nowego języka, sposobu komunikacji z widzem i proponują uniwersalną tematykę obchodzącą człowieka niezależnie od jego wieku. Na tle światowych trendów bielski festiwal jest świadectwem poszukiwań artystycznych w zakresie formy i treści, twórczego podejścia do literatury dramatycznej dawnej i współczesnej oraz do subtelnej edukacji.

Zgłoś udział

Jesteście zainteresowani wystąpieniem na festiwalu?
Wyślijcie zgłoszenie na nasz adres e-mail.

Kontakt

Zapraszamy do

Kontaktu

Poniedziałek - piątek