2022

XXIX Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej prezentuje się po raz pierwszy w nowej odsłonie identyfikacji wizualnej zaprojektowanej w drodze konkursu przez Piotra Stalę – absolwenta projektowania graficznego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach oraz Foundation in Art & Design 
na Ravensbourne University w Londynie, wyróżnionego w konkursie Polish Graphic Design Awards.

Piotr Stala zaprojektował kolorystykę, z założenia kładąc nacisk na to, by była ona charakterystyczna, od razu kojarzona z festiwalem.

"Dominuje w niej kolor kobaltowy, który jest kolorem nawiązującym do bycia otwartym oraz przystępnym, komplementując charakter festiwalu. Kolor beżowy ma ewokować poczucie stonowania i paradoksalnej ekskluzywności, która wiążę się z wysokim poziomem artystycznym festiwalu. [...]

Logotyp został zaprojektowany bazując na symbolice jednego z podstawowych gestów aktorskich w teatrze lalkowym. Sygnet odczytujemy przede wszystkim jako dwie twarze. Główny zamysł i inspiracja opiera się na obrazie aktora/aktorki, który tuż za obliczem lalki, swą grą aktorską tchnie w nią życie i tworzy zupełnie nowy charakter. Tym samym kluczowym elementem staje się tutaj spotkanie lalki z człowiekiem, a ta symbioza ma wskazywać na znaczenie lalki jako czegoś znacznie więcej niż rekwizytu teatralnego".

Piotr Stala

 

W wydarzeniu wzięło udział 10 teatrów z 7 krajów świata – Czech, Francji, Hiszpanii, Belgii, Danii, Węgier i Polski. Łącznie odbyło się 37 wydarzeń gorąco przyjmowanych przez publiczność, wysoko ocenianych przez media i licznych obserwatorów z kraju i zagranicy.

W konkursie wzięło udział 7 teatrów:

1.       Théâtre de l'Entrouvert  (Francja)

Traversées  (polska premiera)

2.       Cie Belova-Iacobelli (Belgia)                                                                                      

Czajka (polska premiera)             

3.       Divadlo Drak (Czechy)                                                                                               

Biały Kieł

4.       Sofie Krog Teater (Dania)                                                                           

Dom (polska premiera)

5.       Zero en Conducta Company (Hiszpania)                                                             

Mechanika Duszy

6.       Natalia Sakowicz (Polska)                                                                                           

Romans

7.       Opolski Teatr Lalki i Aktora (Polska)                                                                      

Wielkie mi Coś

 

Pokazy poza konkursem:

Teatr Biuro Podróży (Polska)

Eurydyka

 

Living Picture Visual Theatre (Węgry)

Women in red (polska premiera)

 

Teatr Lalek Banialuka:

·         Smoki

·         Proces

·         Włosy Mamy

 

Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie Filia w Białymstoku (Teatr Szkolny 
im. Jana Wilkowskiego) - prezentacja etiud studentów kierunku aktorstwo teatru lalek:

·         Mama

·         Klinika Rekreacji

 

Imprezy towarzyszące:

Wystawa fotograficzna Bielskie festiwale okiem fotografów Beskidzkiego Towarzystwa Fotograficznego. 

Czytanie performatywne sztuki (nie)zapomniana historia Michała Kaźmierczaka nagrodzonego w 33. Edycji Konkursu na sztukę teatralną dla dzieci i młodzieży w reżyserii Filipa Jaśkiewicza połączone z dyskusją moderowaną przez Joannę Żygowską z Centrum Sztuki Dziecka 
w Poznaniu.

Pokazy performatywne: Living Picture Visual Theatre (Węgry)

Street Art Masters Living Statues (Polska)

Teatr Świat(ł)a (Polska)

Warsztaty: Lalka Łączy Pokolenia

Warsztaty Sztuki Teatru Ulicznego

W krainie cieni

Warsztaty Budowy Lalek

Warsztaty Mistrzowskie z Sofie Krog Teater

Koncerty: Walimy w Kocioł

CudaWianki

Parada festiwalowa uformowana przez artystów Teatru Lalek Banialuka, kataryniarza, szczudlarzy, kolektyw aktorów i performerów Street Art Masters Living Statues, kuglarzy 
z Teatru Świat(ł)a oraz gości festiwalowych i widzów, prowadzona przez Grupę Perkusyjną Walimy w Kocioł przeszła pierwszego dnia festiwalu ulicami Bielska-Białej od Placu Bolka 
i Lolka, przez Galerię Sfera II (przejście przez centrum handlowe od głównego wejścia do wyjścia obok Empiku), kładką nad Białą, deptakiem wzdłuż Białej obok DH Klimczok, 
a następnie ulicą 11 Listopada, wzdłuż Placu Wojska Polskiego i ulicą Ratuszową do Placu Ratuszowego.

 

Nagrody przyznawane przez profesjonalne jury w składzie: Lucyna Kozień (krytyk teatralny  redaktor naczelna pisma  „Teatr Lalek”, Wiceprezydent Polskiego Ośrodka Lalkarskiego POLUNIMA– Polska), Bożena Sawicka (teatrolog, kulturoznawca), Konrad Dworakowski (reżyser, scenograf, pedagog) otrzymali:              

Grand Prix  i statuetkę autorstwa Bronisława Krzysztofa zdobyła Compagnie Belova-Iacobelli z Belgii za przedstawienie Czajka.

 

Nagrodę Specjalną otrzymał zespół Zero en Conducta Company z Hiszpanii za umiejętność zacierania granic miedzy aktorem a animantem w przedstawieniu Mechanika duszy.    

 

Nagroda przyznawana przez Jury Młodych Krytyków w składzie: Iga Skolimowska (studentka Wiedzy 
o Teatrze Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie), Karolina Kosieradzka (studentka Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie), Katarzyna Pawlicka (studentka Wiedzy o Teatrze Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), za wielość języków i technik teatralnych oraz wprowadzenie w głębokie doświadczenie teatralne powędrowała do Théâtre de l'Entrouvert z Francji za przedstawienie  Traversées.

 

Nagrody pozaregulaminowe:

Dyplom honorowy Polskiego Ośrodka Lalkarskiego POLUMINA – dla Zero en Conducta Company (Hiszpania) za mistrzowską formę animacji w przedstawieniu Mechanika duszy.  

Nagroda Honorowa przyznana przez Jury w składzie: Ewa Piotrowska, Bernarda Bielenia, Lucyna Kozień

Nagroda Aktorska ZASP im. Jerzego Zitzmana – dla Tity Iacobelli (Compagne Belova – Iacobelli, Belgia) za wybitną kreacje aktorską w spektaklu Czajka.

Nagroda Aktorska przyznana przez Jury w składzie: Henryka Korzycka – wiceprzewodnicząca STL ZASP – Stowarzyszenie, Ewa Piotrowska – reżyser, Barbara Rau – aktorka. 

 

"We współczesnej globalnej wiosce, będącej efektem unifikacji dokonującej się poprzez media, czy koncerny, wciąż możemy odnaleźć ogromną różnorodność zjawisk, poglądów, przemyśleń, systemów wartości. A także sposobów ich wyrażania, a więc bogactwo stylów i technik twórczych. Sztuka teatru lalek, korzystając z nieograniczonych możliwości, jakie daje jej posługiwanie się metaforą, plastyką 
i animacją, potrafi w sposób wyjątkowy, odkrywczy przedstawiać człowieka i otaczający go świat. Artyści zaskakują nowatorstwem, kolorytem oraz oryginalnością swej twórczości. Odwołują się do technik klasycznych, eksperymentują ze współistnieniem aktora i lalki jako równorzędnych partnerów scenicznych, wprowadzają nowoczesne techniki wizualne. Adresując swą sztukę zarówno do dzieci, jak i dorosłych, podejmują tak tematy lekkie, jak też zagadnienia egzystencjalne, zadając odwieczne pytania o cel i sens.

Zawirowania pandemiczne przeniosły XXIX edycję Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej z roku 2020 na 2022. Wpłynęły również na decyzję, aby skupić się na twórczości europejskich artystów".

Jacek Popławski

 

"Zaproszeni twórcy w swoich widowiskach badają rzeczywistość postpandemiczną i stawiają pytania o to, jak zmienił się świat i jaka jest kondycja człowieka. W jakim stopniu konstytuują nas jeszcze tradycyjne wartości?

Ukazaniu traumatycznych doświadczeń jednostki służy relacja między animatorem a ożywianą formą, a potrzeba radości i nieskrępowanej twórczości wyraża się przez żywioł zabawy, artyzm rzemiosła, teatralne triki i zaskakujące metamorfozy. Gdzieś tkwi w tym też prowokowanie refleksji nad obecnością sztuki we współczesnym świecie.

Nawet na te widowiska, które powstały przed pandemią, spogląda się przez pryzmat doświadczeń globalnej epidemii, kryzysu migracyjnego i toczącej się tuż za granicą wojny. Dotykają one bowiem spraw istotnych, w których każdy widz rozpoznaje własne obawy, rozterki marzenia i tęsknoty".

Magdalena Legendź

 

XXIX Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej odbył się pod honorowym patronatem: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotra Glińskiego, Prezydenta Miasta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego oraz pod patronatem Polskiego Ośrodka Lalkarskiego POLUNIMA i Stowarzyszenia ZASP. Festiwal dofinansowano ze środków: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasta Bielska-Białej, Fundacji KGHM, Instytutu Liszta – Węgierskiego Centrum Kultury w Warszawie w ramach węgierskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej oraz Instytutu Francuskiego w Polsce. Mecenasi festiwalu: BANK PKO BP, AQUA; Partnerzy Strategiczni: GALERIA SFERA, FCA POLAND; Sponsor Główny: POLMOTORS; Sponsorzy: NEMAK, REKORD, ANGA, CZW WĘGLOZBYT, KLINGSPOR, ZIAD SZYNDZIELNIA; Firma wspierająca: CARBO ASECURA; Partnerzy medialni: TEATR LALEK, TEATR, E-TEATR, TEATRALNY.PL, DZIENNIK TEATRALNY, RELACJE–INTERPRETACJE, TVP KATOWICE, RADIO KATOWICE, RADIO BIELSKO, KRONIKA BESKIDZKA, BESKIDZKA24.PL, BIELSKO.BIALA.PL.