2010

Program XXIV Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej ukazywał najistotniejsze trendy światowego lalkarstwa. Wielość technik, nurtów oraz różnorodne podejście do pojmowania istoty animacji i scenicznego obrazowania w połączeniu z zestawieniem widowisk tak różnorodnych kulturowo, estetycznie i światopoglądowo sprawiły, iż zaproponowane spektakle w pełni przybliżyły festiwalowej publiczności bogactwo i różnorodność sztuki lalkarskiej. Widzowie mieli okazję zobaczyć znakomitych mistrzów animacji (m.in. Wong Fai, Claire Heggen, Karin Schäffer, Duda Paiva), renomowane światowe teatry (m.in. Figurentheater Vilde & Wogel, Staré Divadlo Karola Spišáka v Nítre, Compagnie Mossoux-Bonté), a także spektakle odległe kulturowo, prezentujące najlepsze tradycje lalkarskie (Hong Kong Puppet and Shadow Art Centre).  

Obecnych na Festiwalu artystów, wielkie indywidualności teatru, łączy poszukiwanie  i odkrywanie nowych sposobów, i technik wykorzystania lalki jako środka komunikacji z widzem. Lalka jako medium, niemy nośnik treści i znaczeń odsyłający nas do widzianych już obrazów, wspomnień, doświadczeń była nie tylko elementem nadającym wspólny mianownik prezentowanym widowiskom, ale także tematem dyskusji okołofestiwalowych.

Prezentowane widowiska dowiodły, iż ich twórcy, silne indywidualności sceniczne, prezentują własną, wyrazistą wizję świata – pokazują swój czas z jego problemami. Wypowiadają się poprzez spektakle interpretujące rzeczywistość, szukając przy tym odrębnego języka ekspresji. Teatr jest dla nich miejscem kreacji: tworzą przedstawienia frapujące, fascynujące swą tajemnicą i magią, trzymające w napięciu, wzruszające i zabawne. Różnorodne pod względem konwencji i stylistyki, zaskakujące pomysłami i rozwiązaniami inscenizacyjnymi. Spektakle nieobojętne.

Spektakle konkursowe oceniali:

JURY PROFESJONALNE

Ida Hledíková - historyk i krytyk teatru 

Andrzej Łabiniec – reżyser i scenograf

Janusz Ryl-Krystianowski – reżyser, przewodniczący Jury

Tadeusz Kornaś – krytyk teatralny

 

JURY MŁODYCH KRYTYKÓW

pracuje pod opieką Pawła Sztarbowskiego – krytyka teatralnego

Marta Feluś – Wydział Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie

Anna Bocheńska – Uniwersytet Jagielloński

Joanna Gdowska – Uniwersytet Wrocławski

Olga Ząbroń – ASP Kraków

 

JURY DZIECIĘCE

Dzieci ze Stowarzyszenia Teatr Grodzki pracujące pod opieką Justyny Kostuchowskiej

Dominika Janura

Karolina Hochałus

Bartek Herma

Dawid Hochałus

Grand Prix festiwalu Jury główne przyznało spektaklowi Z Księgi dżungli – Divadlo Minor (Praga, Czechy). Nagrody Specjalne otrzymały spektakle Iwona, księżniczka Burgunda Opolskiego Teatru Lalki i Aktora  (Opole, Polska) oraz Kefar Nahum –  Compagnie Mossoux-Bonté (Bruksela,Belgia (Walonia-Bruksela)). Jury Młodych Krytyków nagrodziło Przekleństwo DudaPaiva Company (Amersfoort, Holandia). Jury Dziecięce przyznało nagrodę spektaklowi Kino Palace Teatru Lalka (Warszawa, Polska). Dyplom Honorowy POLUNIMA powędrował do Nicole Mossoux z Compagnie Mossoux-Bonté za perfekcyjną realizację środkami teatru lalek przedstawienia Kefar Nahum.